Nébihoktatás

Nébih Oktatási Nagyköveti Program – Programszabályzat és Adatkezelési tájékoztató

szemank

1. Program szervezője

A Nébih Oktatási Nagyköveti Program elnevezésű kezdeményezés (továbbiakban: „Program”) szervezője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.), (a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Programban való részvétel feltételei, a Programban résztvevő személyek

A Programban kizárólag Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban: Résztvevő) vehetnek részt, akik a Program időtartama alatt a Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően járnak el.

A Programban elsősorban általános iskolai tanár, tanító, középiskolai tanár, óvodapedagógus, valamint pedagógus-, élelmiszermérnök-, élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök-, biomérnök-, vegyészmérnök hallgatók jelentkezését várja a Szervező, de a felsorolt végzettségek megléte nem feltétele a részvételnek.

A Programból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint a Program szervezésében részt vevő harmadik személlyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Programból azt a Résztvevőt, aki nem felel meg a jelen Programszabályzatban írt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi.

Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja továbbá a Programból azt a Résztvevőt, aki nem valós adatokkal vesz részt a Programban abból a célból, hogy tisztességtelenül növelje a saját nyerési esélyeit. Az előző rendelkezésben meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Programmal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. Program időtartama

A Program időtartama a 2021/2022-es tanév, amely 2021. szeptember 9-én 8:00-kor kezdődik és 2022. június 17-én 23:59-kor ér véget. A Programban nincs meghatározva jelentkezési időszak, így abba bármikor csatlakozhat új Résztvevő.

4. Program menete, leírása

A Programban való részvétel a jelen Programszabályzat automatikus elfogadását, az abban foglaltak tudomásul vételét jelenti, valamint előzetes regisztrációhoz kötött a „Jelentkezés” adatlap kitöltésével. A Résztvevőnek a jelentkezéskor a következő adatait szükséges megadni: résztvevő neve; résztvevő lakcíme; telefonos és e-mail elérhetősége; foglalkozása; munkahelyének pontos neve és címe; oktatott tantárgyak megnevezése (amennyiben van); oktatott évfolyamok (amennyiben van); oktatott gyermekek életkora/korosztálya; kíván-e élni a lehetőséggel, hogy a Nébih Oktatási Szuperhősei között szerepeljen.

Jelentkezési adatlap elérhetősége:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCzCgH8uLYXdxjr-HPgW-2FSjFAiUvQ5cq0tiDdO64PwQFaQ/viewform

A Program során kredit gyűjtésbe kezd a Résztvevő. Krediteket a Nébih Oktatási Programban szereplő foglalkozások megtartásával, a Nébih Oktatási Programjához kapcsolódó játékok megalkotásával, a Nébih rendezvényein való részvételéért, élelmiszerbiztonság és/vagy élelmiszerhulladékok téma köré épülő tanulmányi kirándulásokkal, gyerekekből kiváltott aktivitással, valamint az Egészségesen enni, egészségesnek lenni programunk anyagainak elsajátításával és az azzal járó foglalkozások megtartásával gyűjthet a Résztvevő.

Az elvégezni kívánt tevékenységet a Résztvevőnek előzetesen engedélyeztetni kell a ’Engedélykérés’ adatlap kitöltésével. A tevékenységet kizárólag akkor végezheti el és akkor válthatja kreditre az aktivitást a Résztvevő, ha a Szervező azt előzetesen jóváhagyta az oktatas@nebih.gov.hu email címről érkező válaszával. Azon aktivitásokért nem szerezhető kredit, amelyeket a Szervező előzetesen nem hagyott jóvá.

Engedélykérés adatlap elérhetősége:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7htBOGvk0hEfj9w26n01nFtkBCvr8Rk5gbCyBBmrsuCE2fw/viewform

A Szervező által engedélyezett aktivitásokért járó krediteket a pályázati idő során folyamatosan, de legkésőbb a tevékenységet követő hónapban érvényesítheti a Résztvevő. A kreditek érvényesítéséhez a Résztvevőnek ’Kredit elfogadtatás’ adatlapot kell kitöltenie. A kredit jóváírásának további feltétele, hogy az előzetesen jóváhagyott aktivitást a Résztvevő megfelelően dokumentálja (beszámoló, fényképek, óratartás adatai), azokat továbbítja a Szervezőnek, amelyek alapján a Szervező az aktivitást elfogadja.

Kredit elfogadtatás adatlap elérhetősége:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnH6p6ZSibWNQjCQ1HlUlmt98RslG1Wy0C1Lgf8KSVcx3hDA/viewform

A Résztvevő kizárólag a saját aktivitásának kreditpontjait érvényesítheti, két vagy több személy tevékenységéből adódó pontszám nem számolható el. Ellenkező esetben a Szervező automatikusan kizárja a Résztvevőt.

A Program során a Szervező a kreditpontokért járó tevékenységek miatt felmerülő költségeket (nyomtatási költség, utazási költség stb.) nem finanszírozza, annak teljes költsége a Résztvevőt terheli.

A kredit értékek a következők szerint alakulnak:

 • Egy foglalkozás megtartása a Résztvevő munkahelyén, intézményében = 1 kredit
 • Egy foglalkozás megtartása a Résztvevő munkahelyével azonos településen, de másik intézményben; VAGY munkahelyétől eltérő településen, de a munkahelyéhez tartozó másik telephelyen = 2 kredit
 • Egy foglalkozás megtartása munkahelyétől eltérő településen, és munkahelyétől független intézményben = 3 kredit
 • Új játék kitalálása, kidolgozása a Nébih Oktatási Programjának segédanyagaihoz = 1-3 kredit (játék bonyolultságától függően)
 • Rendezvényen való részvétel kiállítóként (a Nébih Oktatási Programjának segédanyagaival) = 2 kredit
 • Tanulmányi kirándulás szervezése és lebonyolítása élelmiszerbiztonság, élelmiszerhulladékok téma köré építve = 1-6 kredit (témával eltöltött napok számától függően)
 • Gyerekekből kiváltott aktivitás (pl. rajz, képregény, videó készítése a témákban) = 1-2 kredit (osztályonként)
 • LEZÁRULT – Egészségesen enni, egészségesnek lenni program anyagainak elsajátítása és oktatása. Kizárólag általános iskolás diákokokat oktató pedagógusok számára biztosított lehetőség (legfeljebb 15 pedagógus számára, jelentkezési sorrend alapján biztosított lehetőség). = 5 kredit
  • Jelentkezési határidő: 2021. október 15.
  • Workshopon való személyes részvétel: 2021. október 20.
  • 2021. december 17-ig befejezett oktatási tevékenység
  • 2021. december 19-ig leadott dokumentáció, kredit elfogadtatási adatlap kitöltése

Egy tevékenység egyidejűleg több kategóriába nem sorolható, több kategória kreditpontjai nem vonhatók össze.

A Résztvevő a Program során a megszerzett krediteket beszámolók, fényképek, óratartás adatainak segítségével tudja elfogadtatni. A beszámolók, fényképek és az óratartás adatainak beküldése folyamatosan, de legkésőbb a tevékenységet követő hónapban történik a 2021/22 tanév során a Nébih Oktatási Programjának hivatalos honlapján (http://nebihoktatas.hu/) található „Kredit elfogadtatás” űrlap kitöltésével, amelyeket a Szervező visszajelzése, kreditpontok jóváhagyását követően megjelentet a Nébih kommunikációs felületein.

A kreditpontok érvényesítéséhez használható fényképeket kizárólag a Nébih internetes felületein és nyomtatott anyagain (pl. Konyhasziget magazin) osztja meg a Szervező, amelyre a Nébih Oktatási Programjának hivatalos honlapján (http://nebihoktatas.hu/) a „Hírek, beszámolók” fül alatt láthatnak példát a Résztvevők. A fényképek említett módon történő közzétételéhez a gyerekek szüleinek hozzájárulására is szükség van. A szülői hozzájáruló nyilatkozatokat a Résztvevőnek nem kell megküldeni a Szervező felé, azonban a hozzájáruló nyilatkozat meglétére mindenképpen szükséges utalnia a kreditek érvényesítésekor. Ennek hiányában olyan fényképeket is elfogad a Szervező, amelyeken a gyerekek arca nem látható, nem felismerhető.

A Programban összegyűjtött kreditek nem vihetők át újabb, a 2022/23 tanév pályázási időszakára.

A Program során megtartásra kerülő foglalkozásokhoz a Szervező a Résztvevő számára gyermekeknek szóló ismeretterjesztő kiadványokat, munkafüzeteket, oktatást segítő anyagokat (demonstrációs anyagok) biztosít. Az egyes demonstrációs anyagok korlátozott számban állnak rendelkezésre. A Szervező minden Résztvevő számára biztosítja a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét az oktatas@nebih.gov.hu e-mail címen.

A Program során a Szervező minden Résztvevő számára biztosítja, hogy a Nébih Oktatás Szuperhőseként megjelenjen neve, fényképe és rövid bemutatkozása a Nébih Oktatási Programjának hivatalos honlapján. A Szervező biztosítja, hogy a honlapon keresztül esetlegesen érkező, személyre szóló megkereséseket továbbítja a Résztvevő részére. A Program során nem kötelező a Honlapon való megjelenés, mint Nébih Oktatás Szuperhős.

A Honlapon fellelhető oktatási anyagokat a Résztvevő szabadon felhasználhatja, a Szervezőtől engedélyt nem szükséges kérnie, de a forrást az aktivitás során meg kell említenie.

5. A Nyeremény

A Program díjazza a 3 legtöbb kreditet összegyűjtő Résztvevőt:

 • a Program zárását követő tanévtől a Nébih Oktatási Nagykövet címének megszerzése,
 • egyszeri, nettó 500.000 Ft pénzjutalom.

A következő 10 legtöbb kreditet összegyűjtő Résztvevőt a Nébih értékes ajándékcsomaggal jutalmazza.

6. Eredményhirdetés, nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A Program eredményhirdetésére: 2022. augusztus

A nyertesek nyereményének ünnepélyes átadására: 2022. szeptember

A Nyerteseket az általuk megadott elérhetőségeken keressük fel, a Nyertesnek az értesítéstől számítva 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a Nyeremény kézbesítése érdekében a Szervezővel felvegye a kapcsolatot. Amennyiben bármely Nyertes a rendelkezésre álló határidőn belül a kapcsolattartást nem biztosítja a Szervezővel, helyette a Szervező új Nyertest hirdet ki.

A Szervező kizárja saját felelősségét arra az esetre, ha a Nyertes téves adatszolgáltatása okán, adatai pontatlansága miatt nem tudja elérni a Nyertest.

A nyeremény másra át nem ruházható.

7. Egyéb tudnivalók

A nyeremények Nyertesekhez való eljuttatását a Szervező biztosítja.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Programszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Programot akár a Program időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Szervező a Programmal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az oktatas@nebih.gov.hu e-mail címen nyújt felvilágosítást.

A Programban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a Program teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni.

A Program szabályzata és adatkezelési tájékoztatója a Program ideje alatt http://nebihoktatas.hu/ oldalán érhető el.

8. Adatkezelés

A Programmal összefüggésben keletkező adatok adatkezelője a Szervező.

A Programban Résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a részére megadott személyes adataikat a Programmal összefüggésben az eredményhirdetést követő 1 évig kapcsolattartás, a nyeremények átadása, valamint adminisztráció céljából kezelje.

A Szervező az adatokat bizalmasan, a Program által megadott keretek között kezeli és azokat a Résztvevő hozzájárulása nélkül nem adja ki.

Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Programból való kizáráshoz vezet, ha a Program lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A személyes adatok kezeléséről és védelméről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által történő adatkezelésről szóló Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik, amely a http://portal.nebih.gov.hu/ címen elérhető.

9. Felelősség kizárása

A Programmal kapcsolatban a felhasználók magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Résztvevők részéről a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja, valamint az ilyen magatartást tanúsító Résztvevőt a programból kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogadom Tovább